Barion Pixel

Batáty sa zbierajú od augusta do októbra v závislosti od odrody, času vysádzania a klimatických podmienok, v každom prípade pred mrazom. Pravidelne sa zbierajú vtedy, keď väčšina koreňov dosiahne trhovú veľkosť (viac ako 150 g). Táto sa dosahuje, v závislosti na odrode, 100 až 130 dní po výsadbe. Vo vlhkom prostredí sa odporúča skorší zber, aby sa predišlo chorobám. Po výbere batátov z pôdy je potrebné korene zbaviť zeminy (umyť) a nechať ich cca 3 dni presušiť, aby sa zacelili rany, ktoré vznikli na koreňoch pri výbere.

Z jednej rastliny môžeme získať až 3 kilogramy koreňov. To však vyžaduje  perfektnú starostlivosť. Reálna úroda v záhrade sa dá očakávať cca 1,5 – 2 kg z jednej sadenice batátu.

Korene batátov možno vyberať ručne alebo strojom, treba však dávať pozor, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Vytrieďte a oddeľte poškodené korene, zjedzte ich ako prvé a tie lepšie uložte na skladovanie. Ošetrite nepoškodené korene a umiestnite ich na teplom mieste – v ideálnom prípade 27 – 32 °C s vysokou vlhkosťou vzduchu – na päť až šesť dní alebo dlhšie, ak používate chladnejšie skladovacie miesto.

Skladujte batáty pri teplote 13°-16°C. Udržujte relatívnu vlhkosť 75 až 80 percent po celú dobu skladovania, takže korene nebudú nadmerne strácať vlhkosť. Počas skladovania vetrajte sklad.

Sladké zemiaky pripravené hneď po zbere, alebo „mladé“ zemiaky, majú škrobovú chuť, zatiaľ čo tie, ktorým sa ponechá čas na dozretie, sa stávajú sladšími, pretože postupne menia škrob na cukor.

Vyvarujte sa uchovaniu sladkých zemiakov v chladničke, lebo sa bude produkovať pevný stred a budú mať nepríjemnú chuť.